Energianalys

Vi har även elektriker som kan utföra energianalyser. Detta innebär att vi undersöker och analyserar energibehov och förbrukning privat och för företag.

Vi undersöker bl.a. att rätt mätarsäkring är monterad för att på så sätt kunna ta fram rätt åtgärder för att få ner el-förbrukningen och därmed elkostnaderna. Alla el-anläggningar är ofta helt unika och kräver olika åtgärder för att minska elbehovet.