Elservice och underhåll

Vi erbjuder även felsökning, underhåll och service av alla typer anläggningar. Vi kan löpande sköta elservice och underhåll för fastigheter skolor och kontor.

Våra kunder brukar även vilja att vi utför nya elinstallationer i samband med underhåll av befintliga elinstallationer.
Exempel av elservice är byten av armaturer, felsökning, underhåll av värmpumpar och belysningsarmaturer.