Elinstallationer

Våra elektriker hjälper dig med elinstallationer vid renovering av badrum, renovering av kök, ombyggnationer i villor, radhus och lägenheter.

Där installation av värmegolv, värmepumpar, tvättmaskiner, diskmaskiner, belysning och installation av spotlights har stått för merparten av arbetsuppgifterna.
Har även sålt och installerat ett tiotal värmepumpar av märket Panasonic (luft/luft) i samarbete med en auktoriserad rör-entreprenör.
Ett tips till dig som går i tankar på att renovera eller bygga till är att kontakta mig som elektriker i ett så tidigt skede som möjligt. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Du kan även utnyttja ditt rotavdrag när du anlitar Svante Granath´s El & Tele

Företagskunder
Elektrikerna på Svante Granath´s El & Tele utför även elinstallationer åt företag såsom montering och installation av lysrörsarmaturer, belysning, värme, maskinparker och mycket mer. Våra elektriker har gedigen erfarenhet på företagarsidan och har utfört arbeten på kontor, verkstäder, restauranger etc.
Tack vare vår långa erfarenhet inom byggbranschen har vi ett stort kontaktnät av andra entreprenörer inom larm, bygg, plattsättning, målning etc.

Elservice och underhåll

Vi erbjuder även felsökning, underhåll och service av alla typer anläggningar. Vi kan löpande sköta elservice och underhåll för fastigheter skolor och kontor.

Våra kunder brukar även vilja att vi utför nya elinstallationer i samband med underhåll av befintliga elinstallationer.
Exempel av elservice är byten av armaturer, felsökning, underhåll av värmpumpar och belysningsarmaturer.

Energianalys

Vi har även elektriker som kan utföra energianalyser. Detta innebär att vi undersöker och analyserar energibehov och förbrukning privat och för företag.

Vi undersöker bl.a. att rätt mätarsäkring är monterad för att på så sätt kunna ta fram rätt åtgärder för att få ner el-förbrukningen och därmed elkostnaderna. Alla el-anläggningar är ofta helt unika och kräver olika åtgärder för att minska elbehovet.