Certifiering från elsäkerhetsverket finns för elinstallationer upp till 1000 volt.